Замяна на мотор/пинион на мотора

34,90 лв.

Инсталиране на нов мотор и/или пинион на мотора. Услугата включва функционални тестове на работата на репликата с новоинсталираните компоненти, за да сме сигурни в правилното монтиране и безпроблемна работа.