Базово техническо обслужване

49,90 лв.

Базовото техническо обслужване е препоръчително да се извършва веднъж или два пъти в сезон (в зависимост от това колко често се ползва дадена реплика) и включва следните дейности:

  • Почистване на гиърбокса, зъбните колела и цилиндрово-буталната група от стара смазка.
  • Решимване на зъбните колела.
  • Смазване на зъбните колела и цилиндрово-буталната група.
  • Почистване на мотора от прах с въздух под налягане.
  • Почистване от нагар и нанасяне на контактна паста на стандартната контактна група.
  • Почистване на цевта и хоп-ъп камерата.
  • Проверка на качеството на изпълнение на работата и прострелване.
  • Преглед на окабеляването